उंदीर आणि आपण एकाच घरात नांदत असतो. आपली इच्छा असो वा नसो. गणेशोत्सवाचे दहा दिवस केवळ तो निर्धास्त असतो, एरवी आपण त्याला घरातून हाकलण्याचे सर्वतोपरी उपाय करत असतो. परंतु खुद्द बुद्धिदात्याच्या सहवासात राहून त्याची बुद्धी घासून पुसून लख्ख झाालेली असते. प्राणीविश्वाचे अभ्यासक मनोहर दातार यांनी या लेखात उंदराच्या बुद्धीकौशल्याचे अनेक मनोरजंक दाखले अतिशय प्रवाही भाषेत दिलेले आहेत. सृष्टीज्ञान या मासिकाच्या नोव्हेंबर १९७५च्या अंकातून हा लेख घेतलेला आहे. सृष्टीज्ञान हे गेली ९० वर्षे अविरत सुरु असलेले मराठीतले एकमेव विज्ञानविषयक मासिक.  प्रा. गोपाळ  परांजपे, डॉ. वि. ना. भाजेकर, प्रा. प्र. रा. आवटी, प्रा. दिनकर धोंडो कर्वे , स. बा. हुदलीकर, प्रा. श्री. ल. आजरेकर आणि शं. ब. सहसबुद्धे यांनी ते  एप्रिल, १९२८ मध्ये पुण्यात सुरु केले.   

सदर लेख संरक्षित असून, तो पूर्ण वाचण्यासाठी सभासदत्व घेणे अनिवार्य आहे. पुनश्चच्या साईटवर आजच ऑनलाइन रजिस्टर व्हा! आपण जर सभासद असाल तर आपला युजरनेम-पासवर्ड वापरून लॉगिन करा

Leave a Reply

This Post Has 16 Comments

  1. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  2. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  3. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  4. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  5. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  6. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  7. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  8. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  9. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..

  10. सशुल्क लेखावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी सभासद असणे अनिवार्य आहे..