व्हिलन

सुक्ष्मातली खलप्रवृत्ती मानवाच्या विपरीत स्थितीत आणि काळावर मात करूनही टिकून राहते याचा प्रत्यय देणारी कथा.