बहुविध संदर्भात वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ( FAQ )

सध्याच्या पुनश्च च्या सभासदत्वाचे काय होणार? आपण पुनश्च चे जे सभासदत्व घेतले आहे ते कायम राहणार. उदा. तुम्ही जुलै महिन्यात १ तारखेला पुनश्च चे सभासदत्व घेतले असेल तर ते ३० जून २०१९ पर्यंत सुरु राहणार आहेच. म्हणजे हे सभासदत्व ३६५ दिवसांचे आहे. पुनश्च चे app आणि website दोन्ही काही महिने सुरु राहील. वाचकांच्या कलाने आणि सोयीने हळूहळू त्यांना बहुविध वर…

संपादकीय हितगुज – सप्टेंबर

गेल्या महिन्याचे संपादकीय लिहित होतो तेव्हा माझ्या मनात ठाण्याच्या पुनश्च मित्र गाठभेटीतून आलेला उत्साह आणि पुण्याची पुनश्च मित्र गाठभेट कशी होईल याबद्दल हुरहूर अशा मिश्र भावना होत्या. आज मात्र मन समाधानाने काठोकाठ भरलं आहे. ठाण्यात २३ आणि पुण्यात २५ असे मिळून आता ४८ जण पुनश्च मित्र झालेत. या दोन दिवशी न येऊ शकलेलेही बरेच पुनश्च मित्र पुढील गाठभेटीत नक्की भेटतील…