जलद वाचनाची कला

जलद वाचनासाठी जलद आकलनशक्तीची आवश्यकता असते आणि जितके तुमचे ज्ञान अधिक तितकी आकलनशक्ती अधिक आणि अर्थातच वाचनाची शीघ्रता अधिक.