अनंत अंतरकर

विख्यात व्यंगचित्रकार शि.द. फडणीस यांचा, हंस, मोहिनी आणि नवल या मासिकांचे संस्थापक संपादक कै. अनंत अंतरकर यांच्यावरील मृत्युलेख